logo

Yamyaşıl yaylaqlar, geniş çəmənliklər, sıx meşələr, dağların zirvəsindən yamaclar boyunca axan kiçik çaylar, şəlalələr, göllər, qayalar arasından süzülən buz bulaqlar, həmçinin qədim və zəngin tarix Gədəbəyi yerli və xarici turistlər üçün əvəzolunmaz məkana çevirir.

Telefon
Ünvan
Elektron ünvan
Düşərgə və macəra turizmi

Düşərgə və macəra turizmi

Sizi gözləyən
heyrətamiz turlar və
əyləncəli macəralar

"Gədəbəy yer üzündəki cənnətdir"
Wolfman (Alman mühəndis və geoloq, 1890)